חשוב לקרוא!


טיול זה אינו טיול מאורגן. הודעה זו אינה הזמנה או המלצה לטיול מאורגן ולא קריאה להצטרף לסיור שכזה, על כל המשתמע מכך.

כל מטייל המצטרף לסיור מודע לכך שהאחריות הבטיחותית והביטחונית היא עליו בלבד. אף אחד מאנשי אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או רכוש, שיכול להיגרם במהלך הטיול,

או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, אובדן, גניבה או הוצאה שהיה על המסייר להוציא בגינם. בידי כל מסייר הזכות לעשות בעצמו ביטוח מלא ומתאים  

לגוף ולרכוש, ובאחריותו בלבד . אם אתה מתחת לגיל 18 נא ודא שהוריך לוקחים את האחריות הבטיחותית והביטחונית עליך.

אתר זה נבנה באמצעות